тълпа ж

crowd

noun


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • тълпа — същ. множество, многолюдие, навалица, калабалък, орталък, стечение, гъмжило, мравуняк, събрание, маса същ. сбирщина, пълчище, сган, орда, стадо същ. простолюдие същ. блъсканица, бутаница, бъркотия, залисия, напрежение същ. група, компания същ …   Български синонимен речник

 • пъстра тълпа — словосъч. смес, смесица, смешение, миш маш, смесено общество …   Български синонимен речник

 • толпа — толпиться, укр. товпитися, блр. толпа, др. русск. тълпа, ст. слав. тлъпа χορός (Супр.), болг. тълпа, чеш. tlupa толпа, группа , слвц. tlupa, сюда же чеш. tlum толпа , польск. tɫum – то же. Праслав. *tъlра или *tьlра родственно лит. talpà… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • толпа — Общеслав. Родственно латышск. talpa «помещение», лит. telpù «помещаюсь, вхожу», др. инд. tálpas «ложе» и др. Толпа < тълпа исходно «помещение», затем «люди, которые помещаются данном месте» и, наконец, «люди, толпа» (ср. просторная аудитория… …   Этимологический словарь русского языка

 • блъсканица — същ. навалица, бутаница, тласканица, тъпканица, блъскане, многолюдие, стечение, множество, тълпа, наплив, калабалък, мачкане, мачканица същ. бутане, сблъскване същ. задръстване, натрупване същ. суматоха същ. бъркотия, залисия, напрежение същ …   Български синонимен речник

 • болшинство — същ. мнозинство същ. навалица, маса, тълпа …   Български синонимен речник

 • бутаница — същ. блъсканица, навалица, тъпканица, бутане, калабалък, многолюдие същ. блъскане, сблъскване същ. тълпа, бъркотия, залисия, напрежение …   Български синонимен речник

 • бъркотия — същ. неразбория, безсистемност, бърканица, безредие, неуправия, неуредица, объркване, обърканост, безпорядък, разстройство, анархия, хаос, суматоха, каша, миш маш същ. смут, междуцарствие, безначалие, размирица, безредица същ. много объркано… …   Български синонимен речник

 • глутница — същ. стадо същ. тълпа, банда, шайка …   Български синонимен речник

 • група — същ. групировка, компания, трупа, тяло, колектив, общество, сдружение, партия, секта, лига, дружина, банда, чета, шайка, тайфа същ. сбор, купчина, съвкупност, множество същ. екип, бригада същ. кръг, клика, котерия същ. тълпа същ …   Български синонимен речник

 • гъмжило — същ. навалица, наплив, многолюдие, движение, тълпа, множество, мравуняк, сбор, сборище същ. изобилие …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.